Anunț important privind admiterea în liceul pedagogic

ANUNȚ IMPORTANT

PRIVIND ADMITEREA ÎN LICEU PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA ÎNVĂTĂTOR – EDUCATOARE
După susţinerea probelor, candidaţii vor fi notaţi cu ADMIS sau RESPINS.
NU SE ADMIT CONTESTAŢII LA PROBELE DE APTITUDINI.

 

După probe, candidaţii care au fost declaraţi admişi, vor primi, personal, ANEXA la fişa de înscriere în liceu, completată, semnată şi ştampilată de unitatea noastră, din care va rezulta că elevul a fost admis. Aceasta se va depune la secretariatul şcolii gimnaziale unde este înscris candidatul.

Si candidaţii care au fost declaraţi respinşi vor primi înapoi ANEXA la fişa de înscriere.

Pe baza acesteia, şcoala de provenienţă a candidatului admis la probe va întocmi, cu prioritate, pentru ei, FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN LICEU, din care vor rezulta media claselor V-VIII media obţinută la Evaluarea Naţională şi media de admitere.

Pe baza rezultatelor înscrise în FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN LICEU, CANDIDAŢII VOR FI ADMIŞI ÎN CLASA A IX-A DE LICEU PEDAGOGIC, ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR DE ADMITERE.

 • în perioada 8-11 IUNIE 2018 candidaţii declaraţi admişi la probele de aptitudini, vor trimite prin fax la Liceul „Marin Preda” (0266-214735) o adeverinţă eliberată de şcoala de provenienţă, din care să rezulte dacă au promovat clasa a VIII-a (Exemplu de adeverinţă: „Se adevereşte că elevul a promovat clasa a VIII-a în iunie 2018. Se eliberează spre a-i servi la înscrierea în clasa a IX-a de liceu vocational”). CINE NU TRIMITE ACTUL ÎN PERIOADA MENŢIONATĂ, SE CONSIDERĂ RETRAS.
 • în perioada 23 – 26 IUNIE 2017 se va depune OBLIGATORIU, la secretariatul Liceului „Marin Preda” FISA DE ÎNSCRIERE ÎN LICEU SAU O ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ A CANDIDATULUI DIN CARE SĂ REZULTE MEDIA CLASELOR V-VIIL MEDIA LA EVALUAREA NAŢIONALĂ SI MEDIA DE ADMITERE, în original sau prin fax (dacă se trimite prin fax, originalul trebuie să se regăsească în dosarul de înscriere care se va depune în perioada 10-13 iulie 2018)wd CINE NU DEPUNE FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN LICEU SAU ADEVERINŢA MENŢIONATĂ MAI SUS ÎN TERMENUL PREVĂZUT, SE CONSIDERĂ RETRAS.
 • In perioada 10-13 iulie 2018, candidaţii care au fost declaraţi admişi pe baza mediilor de admitere la profilul pedagogic, vor depune dosarele de înscriere la liceu, cu următoarele acte:
  • cerere de înscriere
  • cartea de identitate a elevului
  • certificatul de naştere al elevului
  • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VlII-a
  • foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)
  • fişa medicală sau dovadă de vaccinare

Elevii care în perioada menționată nu depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, conform motodologiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.