Informaţii despre şcoala

Liceul ”Marin Preda” este singura şcoală cu predare în limba română pe o rază de 50 de km și are o ofertă educativă constantă care a dus la personalizarea ei în două direcţii: profilul Pedagogic, cu specializările învăţător – educatoare și instructor de educaţie extrașcolară, și profilul Real, cu specializarea știinţe ale naturii.

În cadrul liceului funcționează Centrul de educaţie interculturală și de timp liber ”Mozaic”, care desfășoară activităţi complexe pentru elevi, cadre didactice și părinţi.

Liceul nostru oferă condiţii de desfășurare a procesului instructiv-educativ la standarde europene:

  • Clădirea este nouă, cu o bază materială modernă și funcţionabilă.
  • Există cabinete amenajate pe discipline și laboratoare, dotate cu mobilier, aparatură audio şi video, truse, planşe, hărţi, preparate, mulaje etc.
  • Sala de sport este un spaţiu real pentru o „minte sănătoasă în corp sănătos”, ca și terenul de sport cu minitribună.
  • O biblioteca are un fond de carte bogat, necesar parcurgerii bibliografiei la literatura română, limbi străine, discipline opţionale etc.
  • Toate spaţiile școlare sunt conectate la Internet.
  • Curriculumul oficial este completat de o ofertă de CDȘ diversă şi atractivă, ce vizează și alte obiective educaţionale decât cele realizate prin disciplinele din trunchiul comun.
  • Colectivul didactic este tânăr, are calificare corespunzătoare și un prestigiu profesional recunoscut.
  • Activitatea școlii este organizată pe trei cicluri (primar, gimnazial, liceal), ceea ce asigură continuitatea în pregătirea elevilor în aceeaşi unitate şcolară.
  • Cultura organizaţională este sintetizată de Misiunea și Viziunea școlii:

 

Viziunea:

ÎN DECENIUL URMĂTOR, LICEUL „MARIN PREDA” VA FI RECUNOSCUT PE PLAN NAŢIONAL PENTRU CULTURA LUI ORGANIZAŢIONALĂ, PENTRU PROGRAMELE ŞI SERVICIILE DE ÎNALTĂ CALITATE, PENTRU MOTIVAŢIA, ANGAJAREA ŞI ATITUDINEA PROFESIONISTĂ A CADRELOR DIDACTICE ŞI ELEVILOR.

Misiunea:

A-i educa pe copii înseamnă a te educa pe tine însuţi, în fiecare zi, sub ochii lor şi pentru ei. Să fim mai buni, să facem lucrurile mai bine!

Şcoala noastră este generatoare de VALORI, deschisă schimbării şi adaptată continuu nevoilor comunităţii, oferind tuturor copiilor şanse egale prin educaţie de calitate. Dorim să facem din elevi OAMENI morali, împliniţi şi de folos societăţii. Suntem parteneri educaţionali de încredere, profesionişti care asigură elevilor traseul formativ pentru a deveni cetăţeni europeni.

Sloganul școlii:

EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU FIECARE!