Info Admitere Liceu

Home / Info Admitere Liceu

Formular PREÎNSCRIERE în clasa a IX-a

Actualizăm pagina!
SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE

ÎNSCRIERI: 15-16 Mai 2023. Cu ANEXA fişei de înscriere eliberată de şcoala la care s-au absolvit cursurile gimnaziale.

PROBE DE APTITUDINI: 19 Mai 2023, ora: 09.00. La susţinerea probelor candidaţii vor avea asupra lor: Buletin / Carte de identitate sau certificat de naştere şi carnetul de note.

ATENŢIE ! PREGĂTIŢI PROBELE DE APTITUDINI
 1. Listă cu 5 cântece învăţate în clasele V- VIII.
 2. Echipament sportiv şi instrumente pentru desen (bloc de desen, creion, pensule, tempera,pahar)
 3. Memoraţi o poezie.
 4. Pregătiţi 3 teme pentru interviu.

ŢINUTA DE EXAMEN: cămaşă/bluza albă, pantaloni/fustă.

 

CONŢINUT:

1. Proba de aptitudini muzicale:

Se verifică:
 • auzul muzical;
 • simţul ritmic;
 • aptitudini interpretative. Verificarea se face prin următoarele forme: Intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece şi reproducerea unor fragmente ritmico-melodice (2-4 măsuri) din cântece pentru copii.

2. Proba de aptitudini fizice:

Se verifică:
 • aptitudini fizice;
 • memorie motrică şi coordonare;
 • starea funcţională a coloanei vertebrale;
 • funcţie normală a sistemului cardio-respirator. Verificarea se face prin: realizarea unor exerciţii de mişcare la comanda profesorului: 2-3 exerciţii de influenţarea selectivă a aparatului locomotor, 3-4 elemente de gimnastică acrobatică, alergare 600m.

3. Proba de aptitudini artistice:

Se verifică:
 • receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte;
 • încadrarea echilibrată a formelor plastice în spaţiu. Verificarea se face prin realizarea unei naturi statice cu 2-3 obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.

4. Interviu:

Se verifică:
 • capacitatea de a comunica;
 • dicţia;
 • capacitatea de a aduce argumente în susţinerea unor idei. Verificarea se face prin 1-2 din următoarele forme: – recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie la alegere; – lectura la prima vedere – conversaţie cu comisia pe o temă dată de comisie.
NOTĂ:
 1. Fiecare probă se notează cu „Admis” sau „Respins”.
 2. Un candidat care a fost declarat „Respins” la una din probe, va fi declarat „Respins” la probele de aptitudini.
 3. NU SE ADMIT CONTESTAŢII LA PROBELE DE APTITUDINI.
 4. Comisia pentru fiecare probă este alcătuită din doi profesori.