Info Admitere Liceu

Home / Info Admitere Liceu
PRIVIND ADMITEREA ÎN LICEU PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA ÎNVĂTĂTOR – EDUCATOARE
După susţinerea probelor, candidaţii vor fi notaţi cu ADMIS sau RESPINS.
NU SE ADMIT CONTESTAŢII LA PROBELE DE APTITUDINI.

 

După probe, candidaţii care au fost declaraţi admişi, vor primi, personal, ANEXA la fişa de înscriere în liceu, completată, semnată şi ştampilată de unitatea noastră, din care va rezulta că elevul a fost admis. Aceasta se va depune la secretariatul şcolii gimnaziale unde este înscris candidatul.

Si candidaţii care au fost declaraţi respinşi vor primi înapoi ANEXA la fişa de înscriere.

Pe baza acesteia, şcoala de provenienţă a candidatului admis la probe va întocmi, cu prioritate, pentru ei, FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN LICEU, din care vor rezulta media claselor V-VIII media obţinută la Evaluarea Naţională şi media de admitere.

Pe baza rezultatelor înscrise în FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN LICEU, CANDIDAŢII VOR FI ADMIŞI ÎN CLASA A IX-A DE LICEU PEDAGOGIC, ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A MEDIILOR DE ADMITERE.

 • în perioada 8-11 IUNIE 2018 candidaţii declaraţi admişi la probele de aptitudini, vor trimite prin fax la Liceul „Marin Preda” (0266-214735) o adeverinţă eliberată de şcoala de provenienţă, din care să rezulte dacă au promovat clasa a VIII-a (Exemplu de adeverinţă: „Se adevereşte că elevul a promovat clasa a VIII-a în iunie 2018. Se eliberează spre a-i servi la înscrierea în clasa a IX-a de liceu vocational”). CINE NU TRIMITE ACTUL ÎN PERIOADA MENŢIONATĂ, SE CONSIDERĂ RETRAS.
 • în perioada 23 – 26 IUNIE 2017 se va depune OBLIGATORIU, la secretariatul Liceului „Marin Preda” FISA DE ÎNSCRIERE ÎN LICEU SAU O ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ A CANDIDATULUI DIN CARE SĂ REZULTE MEDIA CLASELOR V-VIIL MEDIA LA EVALUAREA NAŢIONALĂ SI MEDIA DE ADMITERE, în original sau prin fax (dacă se trimite prin fax, originalul trebuie să se regăsească în dosarul de înscriere care se va depune în perioada 10-13 iulie 2018)wd CINE NU DEPUNE FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN LICEU SAU ADEVERINŢA MENŢIONATĂ MAI SUS ÎN TERMENUL PREVĂZUT, SE CONSIDERĂ RETRAS.
 • In perioada 10-13 iulie 2018, candidaţii care au fost declaraţi admişi pe baza mediilor de admitere la profilul pedagogic, vor depune dosarele de înscriere la liceu, cu următoarele acte:
  • cerere de înscriere
  • cartea de identitate a elevului
  • certificatul de naştere al elevului
  • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VlII-a
  • foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)
  • fişa medicală sau dovadă de vaccinare

Elevii care în perioada menționată nu depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, conform motodologiei.

SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE

ÎNSCRIERI: 13-14 MAI 2019. Cu ANEXA fişei de înscriere eliberată de şcoala la care s-au absolvit cursurile gimnaziale.

PROBE DE APTITUDINI: 17 MAI 2019, ora: 09.00. La susţinerea probelor candidaţii vor avea asupra lor: Buletin / Carte de identitate sau certificat de naştere şi carnetul de note.

ATENŢIE ! PREGĂTIŢI PROBELE DE APTITUDINI
 1. Listă cu 5 cântece învăţate în clasele V- VIII.
 2. Echipament sportiv şi instrumente pentru desen (bloc de desen, creion, pensule, tempera,pahar)
 3. Memoraţi o poezie.
 4. Pregătiţi 3 teme pentru interviu.

ŢINUTA DE EXAMEN: cămaşă/bluza albă, pantaloni/fustă.

 

CONŢINUT:

1. Proba de aptitudini muzicale:

Se verifică:
 • auzul muzical;
 • simţul ritmic;
 • aptitudini interpretative. Verificarea se face prin următoarele forme: Intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece şi reproducerea unor fragmente ritmico-melodice (2-4 măsuri) din cântece pentru copii.

2. Proba de aptitudini fizice:

Se verifică:
 • aptitudini fizice;
 • memorie motrică şi coordonare;
 • starea funcţională a coloanei vertebrale;
 • funcţie normală a sistemului cardio-respirator. Verificarea se face prin: realizarea unor exerciţii de mişcare la comanda profesorului: 2-3 exerciţii de influenţarea selectivă a aparatului locomotor, 3-4 elemente de gimnastică acrobatică, alergare 600m.

3. Proba de aptitudini artistice:

Se verifică:
 • receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte;
 • încadrarea echilibrată a formelor plastice în spaţiu. Verificarea se face prin realizarea unei naturi statice cu 2-3 obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.

4. Interviu:

Se verifică:
 • capacitatea de a comunica;
 • dicţia;
 • capacitatea de a aduce argumente în susţinerea unor idei. Verificarea se face prin 1-2 din următoarele forme: – recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie la alegere; – lectura la prima vedere – conversaţie cu comisia pe o temă dată de comisie.
NOTĂ:
 1. Fiecare probă se notează cu „Admis” sau „Respins”.
 2. Un candidat care a fost declarat „Respins” la una din probe, va fi declarat „Respins” la probele de aptitudini.
 3. NU SE ADMIT CONTESTAŢII LA PROBELE DE APTITUDINI.
 4. Comisia pentru fiecare probă este alcătuită din doi profesori.